Activiteiten Commissie: AC Afdrukken

De belangrijkste gebeurtenis voor de AC is het jaarlijks terugkerende Zuidwalkamp (Zuwaka). In het verzinnen van het thema en het maken en uitvoeren van het programma, daar gaat de meeste tijd in zitten. Daarnaast organiseren zij de spelactiviteiten tijdens de overige admiraliteits-bijeenkomsten. De voorzitter van de AC is Simon Buck, bijgestaan door nog vele anderen en gelukkig zijn er tijdens het Zuwaka nog wat extra mensen inzetbaar.